تماس با ما

دفتر دوبی
امارات متحده عربی- دوبی- جاده ی Sheikh Zayed Road- برج City Tower 2- واحد Suite
509- صندوق پستی 58554
تلفن: 804 19 33 4 971+
فاکس: 805 19 33 4 971+
 
 
دفتر بحرین
بحرین- منامه- منطقه Diplomatic Area- برج Diplomatic Tower- واحد Suite 1102- صندوق
پستی 11603
مبایل: 3316 3667 973+
تلفن: 0274 1754 973+
فاکس: 0275 1754 973+