حوزه عمل

خدمات برای St.Kitts و Nevis


کشور سن کیتس و نوویس (St.Kitts) برنامه ای را جهت اعطاء تابعیت بر اساس سرمایه گذاری برقرار نموده است که بوسیله آن ، تابعیت می تواند از طریق مساعدت مالی به صندوق صنعت شکر و یا از طریق خرید املاک واجد شرایط بدست آید.داشتن تابعیت سن کیتس امنیت شخصی و مزایای مهم مسافرت را امکان پذیر می نماید.
در واقع ،داشتن پاسپورت سن کیتس به دارنده آن امکان سفر به بیش از 120 کشور از جمله کانادا،انگلستان ،کشورهای اسکاندیناوی و تمامی کشور های شینگن بدون نیاز به ویزا را می دهد.
تابعیت مادام العمر و پاسپورت به متقاضیان واجد شرایط اعطاء می گردد.این تابعیت می تواند به آیندگان نیز منتقل گردد. مدت زمان لازم جهت رسیدگی بمنظور دریافت تابعیت و پاسپورت تقریبا چهار ماه است.معمولا، ما می توانیم کار تابعیت را بدون برگزاری مصاحبه انجام دهیم.با این وجود، دولت سن کیتس با دقت فوق العاده ای به پرونده هر متقاضی رسیدگی می کند.برای افرادی که تابعیت سن کیتس را دریافت می نمایند و یا در سن کیتس اقامت دارند مالیات بر درآمد تعلق نمی گیرد.مدت اعتبار پاسپورت ده ساله بوده و با پرداخت هزینه اداری اندکی به آسانی قابل تمدید می باشد.
بر اساس معیار های گزینشی مهاجرتی،درخواست هایی که اشتباه پر شده باشند و یاکامل نباشند غالبا رد می شوند و یا در صدور تابعیت، تاخیر به سزایی بوجود می آید. بنابراین،اجازه دهید همکاران مجرب ما کار درخواست شما را بر عهده گرفته و تابعیت شما را حاصل نمایند.
خــــدمــــات حـــرفـــه ای کــــه دفـــتر مــــا ارائـــه مـــی دهـــد عبـــارتـــنــــد از:
  ارزیابی: ارزیابی اولیه برای تعیین واجد شرایط بودن.
  انجام روند درخواست شهروندی و گذرنامه: تکمیل روند مورد شما توسط کارکنان مجرب با چندین روش نمایش برای اطمینان از ارائه کیفیت.
  پیش نویس مدارک: تأیید مدارک شما با مقامات.
  خدمات اسکان: ما خدمات پس از فرود آمدن در مقصد را نیز بسته به درخواست مشتریان به آن ها ارائه می دهیم.
  خدمات شرکت: ارائه کمک های مربوط به امور سرمایه گذاری و یا کسب و کار.